Din vardagsvärld

Upptäck Freudenbergs lösningar för ren inomhusluft

Face Masks

För att ta reda på mer
om våra lösningar och tjänster

Kontakta oss

Besök vår internationella webbplats

 

 

Behandling för inomhusluft

För att ta reda på mer
om våra lösningar och tjänster

Kontakta oss

Besök vår internationella webbplats

Golvvård

För att ta reda på mer
om våra lösningar och tjänster

Kontakta oss

Besök vår internationella webbplats

Kontorsutrustning

För att ta reda på mer
om våra lösningar och tjänster

Kontakta oss

Besök vår internationella webbplats

90%

Många människor i industriländerna spenderar 90 % av sin tid inomhus.
 Mot den bakgrunden blir det mycket viktigt att säkerställa god luftkvalitet för inomhusmiljöer samt att avlägsna skadliga koncentrationer av förorenande partiklar, oönskade lukter och ohälsosamma gaser.


“Vår utveckling och tillverkning av utmärkta luftfilter för konsumenttillämpningar, så som luftrenare och dammsugare, uppfyller vi vårt företags vision att 'tillhandahålla lösningar för att förbättra livskvaliteten'.” Dr. Andreas Kreuter, CEO

Luftföroreningar inomhus är 5 gånger högre än utomhus

Vi tänker ofta att luftföroreningar är någonting som finns utomhus – smog, ozon eller dimma som dallrar i luften, särskilt sommartid. Men sanningen är att inomhusluften hemma, på kontor eller i andra byggnader kan vara fem gånger mer förorenad än luften utomhus. Luftföroreningar finns inne i ditt hem och på din arbetsplats, men du kan inte alltid se dem.

Luften i ett hem kan vara förorenad av bly (i husdamm), formaldehyd, flamskyddsmedel, radon och även flyktiga kemikalier från dofter som används i traditionella rengöringsprodukter. Utöver detta kan vissa föroreningar komma in i hemmet via nya madrasser eller möbler, mattrengörare eller ett lager färg på väggarna. I den blandningen kan du också finna mikroskopiska dammkvalster (en betydande allergen), mögel och högar av hudavlagringar och hår från husdjur. Husdjursägare bär runt det på sina kläder och sprider ut det under dagen. Du kan inte komma undan det även om du inte har något husdjur. Barn, personer som har astma och äldre människor kan vara särskilt känsliga mot föroreningar i inomhusluften, men andra hälsoeffekter kan också uppstå flera år senare efter upprepad exponering.

När det gäller förorenad luft på kontor är det välkänt att kopieringsapparater och laserskrivare utsöndrar kemikalier som ozon, lösningsmedel eller patrondamm. Föroreningar uppstår från material som används för apparaternas drift (så som färgpatroner, bläck, papper) och den särslida utskriftsteknologin som används. Under utskrift och kopiering sker komplexa kemiska och fysiska processer, vid vilka patronerna och pappret reagerar under påverkan av ljus och höga temperaturer. Dessutom kan partiklar och damm avsevärt påverka prestandan för kontorets apparater.  Till exempel kan partiklarna i luften påverka effekten hos en videoprojektor och minska livslängdslängden.

Typiska komponenter i föroreningar i inomhusluften

En av utmaningarna som vi står inför när vi talar om föroreningar i inomhusluften är att vi inte kan se de skadliga partiklarna och gaserna eftersom de är så pyttesmå. Vi har skapat en lista över några av de viktigaste föroreningarna inomhus.

 • Luftburna partiklar (PM)

  Små fragment i luften som flyter omkring i atmosfären en stund och inte omedelbart faller ner till golvet. Dessa partiklar delas in i grupper baserat på storlek. Luftburna partiklar är skadliga för hälsan. Det här är lika sant för ökade koncentrationer under en kort tidsperiod som för en låg exponeringsnivå under en längre period. Av den här anledningen bör vi alltid sträva efter att minimera exponering för partikelföroreningar.

 • Formaldehyd

  En organisk kemikalie som ofta förekommer i vår miljö. Det är en färglös gasförening med frän lukt från en familj gaser som kallas aldehyder.  Det är ett sensibiliserande ämne som kan orsaka att immunsystemet reagerar vid den första exponeringen. Den är också ett misstänkt cancerogent ämne som kopplas samman med näscancer och lungcancer. Den vanligaste exponeringen för formaldehyd är via inandning i gasfasen. Luftburna koncentrationer av formaldehyd på över 0,1 ppm kan orsaka irritationer i andningsvägarna.

 • Lättflyktiga organiska föreningar (VOC)

  Organiska kemikalier som har ett högt ångtryck vid normal rumstemperatur. Vissa lättflyktiga organiska föreningar är skadliga för människors hälsa eller så kan de orsaka skador för miljön. Antropogena lättflyktiga organiska föreningar är reglerade enligt lag, särskilt inomhus där koncentrationerna är som högst. Skadliga lättflyktiga organiska föreningar är inte akut toxiska men vid uppbyggnad kan de ha långsiktig påverkan på hälsan. Eftersom koncentrationerna ofta är låga och symptomen utvecklas långsamt är det svårt att forska om VOC:s och deras påverkan.

 • Odörer

  Odörer är människokroppens luktuppfattning av en särskild kemikalie eller kemisk blandning. Dessa luktande kemikalier kommer från mögel, bakterier, avloppsgaser, ruttnande gnagare eller deras avfall, rök från förbränningsgas (bil eller värmepanna) och husdjur (för att nämna några få av de vanligaste källorna). Dessa påverkar helt säkert problem med kvaliteten på inomhusmiljön i byggnader. Vissa kemikalier kan (vid låga koncentrationer) vara hälsofarliga, även innan de upptäcks av näsan, medan andra är irriterande vid relativt höga koncentrationer, men ändå inte en hälsofara för de flesta människor. (Människor som är känsliga mot miljöfaktorer eller kemikalier kan påverkas hälsomässigt redan vid väldigt låga koncentrationer av många kemikalier). Trots att de flesta kemiska ämnen har sitt ursprung i byggnaden kan kemikalier också föras in i byggnaden utifrån.

 • Mikroorganismer

  Mögel och andra allergener. Omkring 30% av världens befolkning lider av allergier. Ungefär 86% av alla som har allergier är allergiska mot pollen. Under perioder med höga koncentrationer av pollen i luften kan allergier visa sig i form av förkylningssymptom, svullna slemhinnor i näsan, nysattacker och rinnande ögon, vilket påverkar livet negativt för personer som lider av allergi.